Gizlilik Politikası

ZEUS,"Portal"dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdaniletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "FORKLİFT BORSASI ÜyelikSözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilereaçıklamayacaktır.

Sistemle ilgilisorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunlarınivedilikle giderilebilmesi için, ZEUS, gerektiğinde kullanıcıların IP adresinitespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel birşekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla dakullanılabilir.

ZEUS "Portal"ıdâhilinde başka sitelere link verebilir. ZEUS, link vasıtasıyla erişilensitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluktaşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi,telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlübilgiyi içermektedir. ZEUS, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçekişisel bilgilerinizden herhangi birini ZEUS'un işbirliği içinde olmadığışirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlıdurumlarda ZEUS, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılaraait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmaküzere;

· Kanun, Kanun HükmündeKararname, Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan veyürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

· ZEUS'un kullanıcılarlaakdettiği "FORKLİFT BORSASI Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğersözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymakamacıyla;

· Yetkili idari ve adliotorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanınyürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

·  Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekliolduğu hallerdir.

ZEUS, gizli bilgilerikesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyive gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veyaherhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veyaüçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı vegerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ZEUS, kullanıcılar vekullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik biriletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknikiletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesininkullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknikiletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarakİnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ıkaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kezziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri eldeetmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamikolarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası,ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgialmak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişimdosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknikiletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğindeikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

ZEUS, on-linedavranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelenkullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ileilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlamasayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkınıhaizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndakidiğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklamiçeriği gösterilir.

Google AFS reklamlarınınZEUS’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerezyerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamakamacı ile web işaretleri kullanabilir.

ZEUS, kullanıcılarınbirbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının ceptelefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

ZEUS tarafından "Portal"dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talepedilen bilgiler, ZEUS ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılaradoğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmekve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

ZEUS, işbu"Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"dayayınlamak suretiyle değiştirebilir. ZEUS'un değişiklik yaptığı GizlilikPolitikası hükümleri "Portal"da yayınlandığı tarihte yürürlükkazanır.